Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Oδηγίες προς Ναυτιλομένους

Η σελίδα αυτή είναι μια μετεξέλιξη της σελίδας που έχω στο Spaces: The Alien in Space and its Libraries. Μετέφερα όλα τα δεδομένα των συνδέσμων στη σελίδα αυτή, με σκοπό να οργανωθούν και να εμπλουτίζονται. Για πρόσβαση στις θεματικές ενότητες κάνουμε κλικ στα εικονίδια που εμφανίζονται στην παρασελίδια στήλη.

Οι σύνδεσμοι αυτοί παραπέμπουν σε σελίδες στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και δανέζικη γλώσσα και κύριο σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν κυρίως εμένα, αλλά θα χαρώ ιδιαίτερα αν και άλλοι τις βρουν χρήσιμες.
Υπό κατασκευή οι περισσότερες καταχωρήσεις.


Ελένη Καλλιανέζου, Vejen Δανίας.