Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Τα Ιστολόγιά Μου

Ad astra per aspera
Σκέψεις, παραμύθια, διηγήματα, στίχοι, αφετηρίες, μνήμες, μικρές και μεγάλες ουτοπίες, παιχνιδίσματα, όνειρα, με λίγο χρώμα, λίγο ήχο, λίγη γεύση, λίγο άρωμα.

EY-ΩΝΥΜΑ. Συν-ώνυμα και Αντ-ώνυμα
Πολιτικό blog. Προβληματισμοί, θέσεις, αντιθέσεις και συν-θέσεις για την πορεία της Αριστεράς. Γράφουμε ο Σπίθας, η Κόκκινη Πιπεριά κι εγώ.

Από τη Μουσική των Σφαιρών στη Musica Mundi...
Περί Μουσικής, Αρμονιών, Φθογγοσήμων και άλλων ηχητικών τινών σε μείζονες και ελάσσονες. (Μουσικό ημερολόγιο, σαν σήμερα στη μουσική, μουσικά δρώμενα, κριτική.)